V48

Vi har sett filmer och bildspel om olika boenden. 

 
Vi har gjort hus med geometriska figurer.

  

 

Den andra gruppen har fortsatt med världskrig. Vi har arbetat med läsförståelse och ordkunskap som handlat om andra världskriget. Vi har också sett en film, Rasismens historia, som handlade om förintelsen. 

På en mattelektion räknade vi ”ben” och övade på NOMP. 

Här målar vi en skylt till basaren.